Računalniško svetovanje in inženiring, Sandi Ogrizek, s.p.

Get Adobe Flash player

Inženiring programske opreme

Nemalokrat se zgodi, da nobena računalniška aplikacija na tržišču ne zadošča povsem Vašim potrebam. Posebej za Vas lahko izdelamo skoraj kakršnokoli računalniško aplikacijo (program) ali prilagodimo obstoječo odprtokodno aplikacijo. Seveda ni potrebno poudarjati, da so tako izdelane aplikacije v skladu z veljavno zakonodajo.
 

T: + 386 41 770 268
F: + 386 4 25 61 865

info@sandiogrizek.eu
sandi.ogrizek@gmail.com